Umenie je odstránenie zbytočnosti.

Pabblo Picasso

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto.

Leonardo da vinci

Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.

William Shakespeare

Hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok.

Martin Luther

Dnes je najväčším umením žiť z umenia.

peter Knap

Prev
Next

Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov

Školský rok 2019/2020

V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania ZUŠ Dezidera Kardoša, Novomeského 3, 957 04 Bánovce nad Bebravou zverejňuje názvy programov, ktoré poskytuje nasledovne:

P.č.Druh programu vzdelávaniaNázov programuTermín/trvanieRozsah v hodinách
1adaptačné vzdelávanieprogram adaptačného vdzelávania učiteľa zušseptember 2019 - jún 202040h.
2aktualizačné vzdelávanieKariérne poradenstvo ako súčasť práce triedneho učiteľa a zvládanie konfliktných situácií  (vyhodnotenie.pdf)február 202010h.

Školský rok 2020/2021

V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania ZUŠ Dezidera Kardoša, Novomeského 3, 957 04 Bánovce nad Bebravou zverejňuje názvy programov, ktoré poskytuje nasledovne:

P.č.Druh programu vzdelávaniaNázov programuTermín/trvanieRozsah v hodinách
1adaptačné vzdelávanieprogram adaptačného vdzelávania učiteľa zušseptember 2020 - jún 202140h.
2aktualizačné vzdelávanieVzdelávanie pedagogických zamestnancov v aktuálnych technológiách súvisiacich s informačným systémom pre zuš (vyhodnotenie.pdf)september 20202h.
3aktualizačné vzdelávaniePrezentácia spoločného komunikačného prostriedku Teams počas možného dištančného vyučovania (vyhodnotenie.pdf)september 20203h.

Školský rok 2021/2022

V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania ZUŠ Dezidera Kardoša, Novomeského 3, 957 04 Bánovce nad Bebravou zverejňuje názvy programov, ktoré poskytuje nasledovne:

P.č.Druh programu vzdelávaniaNázov programuTermín/trvanieRozsah v hodinách
1adaptačné vzdelávanieprogram adaptačného vdzelávania učiteľa zušseptember 2021 - jún 202240h.
2aktualizačné vzdelávanieMedziodborová spolupráca, práca v súbore, aktivizácia tvorivosti žiakovapríl 2022 (plánované)8h.