Základná umelecká škola Dezidera Kardoša
                    Bánovce nad Bebravou

Umenie je odstránenie zbytočnosti.

Pabblo Picasso

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto.

Leonardo da vinci

Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.

William Shakespeare

Hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok.

Martin Luther

Dnes je najväčším umením žiť z umenia.

Peter Knap

Prev
Next

O nás

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania v odboroch: hudobný, literárno - dramatický, tanečný a výtvarný.
Forma štúdia je individuálna a skupinová. Vyučovanie prebieha aj na elokovaných pracoviskách v Uhrovci, v Rybanoch a v Šišove.
Školu navštevuje viac ako 500 žiakov z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 32 pedagógov.

žiaci HO

Žiaci VO

Žiaci LDO

Žiaci TO


Aktuálne
udalosti

Prijímačky pre školský rok 2022/2023

Pozývame Vás na prijímacie pohovory, ktoré sa uskutočnia 13. - 14. mája a 07. - 08. júna 2022 vždy v čase od 14.00 do 17.00 v budove školy na Novomeského ulici na Dubničke.

Odbory: hudobný, výtvarný, tanečno - dramatický a ateliér multimediálnej tvorby.

Tešíme sa na Vás.

Hlasujte vo výtvanej súťaži ZUŠ DK

ZUŠ DK vyhlasuje súťaž o najkrajšiu prácu výtvarného odboru za rok 2021/2022. Hlasovať za víťaznú prácu môžete prostredníctvom komentárov na Facebooku ZUŠ. Každá práca má pridelené svoje hlasovacie číslo. Každý može dať svoj hlas maximálne trom dielam a môže hlasovať iba jeden krát. Opakované hlasovanie nebude započítané. Tri práce s najvyšším počtom hlasov budú ocenené vecnou cenou. Taktiež bude udelená jedna cena poroty.
Hlasovanie bude ukončené 15. mája 2022.

Koncert ku Dňu matiek

MIlí rodičia, v nedeľu budeme viac ako inokedy myslieť na naše mamy. Významných sviatkov je počas roku viac, ale tak ako je jedným z najdôležitejších ľudí v našom živote mama, tak prikladáme aj dôležitosť koncertu, na ktorý Vás srdečne pozývame. Malí, väčší i najväčší. Prstami, trúbkami, spevom, tancom i slovom Vás budú chcieť svojimi výkonmi potešiť v nedeľu 08.05.2022 o 15.00 hod. na Deziderovej verande v areáli ZUŠ naši žiaci a učitelia. Každý tón či vyladený, či trémou pokrivený bude venovaný mamám, úprimne a odhodlane.

Buď láska - zostrih

Súčasťou podujatia je aj finančná zbierka, výťažok ktorej venujeme deťom v divadelnom súbore Začarovaná škatuľka z Ukrajiny.
Do zbierky na podporu ukrajinského detského divadelného súboru Začarovaná škatuľka môžete prispieť v priestoroch budovy ZUŠ DK. Ďakujeme. Celý záznam si môžete pozrieť tu: Záznam koncertu Buď láskaMini-galéria školy