Základná umelecká škola Dezidera Kardoša
                    Bánovce nad Bebravou

Umenie je odstránenie zbytočnosti.

Pabblo Picasso

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto.

Leonardo da vinci

Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.

William Shakespeare

Hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok.

Martin Luther

Dnes je najväčším umením žiť z umenia.

Peter Knap

Prev
Next

O nás

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania v odboroch: hudobný, literárno - dramatický, tanečný a výtvarný.
Forma štúdia je individuálna a skupinová. Vyučovanie prebieha aj na elokovaných pracoviskách v Uhrovci, v Rybanoch, v Šišove a v Nitrici.
Školu navštevuje viac ako 450 žiakov z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 31 pedagógov.

žiaci HO

Žiaci VO

Žiaci LDO

Žiaci TO


Aktuálne
udalosti

Kurzy pre dospelých

Kurz keramiky - je určený všetkým milovníkom modelovania, hliny, keramiky a tvorivosti ako takej. Zahŕňa modelovanie z ruky, modelovanie z formy, voľnú tvorbu bez použitia hrnčiarskeho kruhu, glazovanie a patinovanie vypálených výrobkov. Materiál ako hlina, pomôcky na modelovanie, glazúry sú poskytované školou a všetky vytvorené práce si účastníci zoberú domov.

Fotografia – pripravíme vám vzdelávanie na mieru – podľa vašich požiadaviek a možností (vrátane časových) vás naučíme manuálne ovládať fotoaparát, prejdeme si jednotlivé žánre fotografie cez portrét, produktovú fotografiu, architektúru... fotografovať na mobil a aj anaógovú fotografiu. Tiež sa naučíte základné úpravy fotografie.

aSc Agenda - od septembra 2023

V školskom roku 2023/2024 prechádzame na nový systém organizačného a komunikačného zabezpečenia vzdelávania. Systém sa volá aSc agenda a väčšina z Vás ho pozná zo svojich základných či stredných škôl, ktoré s vami komunikujú cez portál Edupage. V súvislosti s touto zmenou Vás prosím o zhovievavosť pri jeho zavádzaní a spoluprácu pri jeho spustení. Momentálne prebieha skúšobné obdobie, preto prosím zatiaľ nereagujte na správy Edupage. Ako prvý krok spriechodnenia informačného toku, vďaka ktorému budete vedieť, ako je na tom Vaše dieťa a náš žiak s preberaným učivom, hodnotením pedagóga i dochádzkou, je potrebné, aby ste sa zaregistrovali podľa pokynov (prihlasovanie žiaka aj rodiča), ktoré dostanete na lístočku od triedneho učiteľa v prvý školský deň pri zápise . Bude to jediná forma našej spoločnej komunikácie, preto Vás zdvorilo žiadame, aby ste tak urobili čo najskôr, najneskôr však do 10. septembra 2023, aby sme následne mohli systém uviesť do ostrej prevádzky. Predpokladaný termín jeho aktivácie je 15. 9. 2023.

Mini-galéria školy