Základná umelecká škola Dezidera Kardoša
                    Bánovce nad Bebravou

Umenie je odstránenie zbytočnosti.

Pabblo Picasso

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto.

Leonardo da vinci

Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.

William Shakespeare

Hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok.

Martin Luther

Dnes je najväčším umením žiť z umenia.

Peter Knap

Prev
Next

O nás

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania v odboroch: hudobný, literárno - dramatický, tanečný a výtvarný.
Forma štúdia je individuálna a skupinová. Vyučovanie prebieha aj na elokovaných pracoviskách v Uhrovci, v Rybanoch a v Šišove.
Školu navštevuje viac ako 500 žiakov z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 32 pedagógov.

žiaci HO

Žiaci VO

Žiaci LDO

Žiaci TO


Aktuálne
udalosti

Trojkráľový koncert 2022

Prijmite ho, prosím, ako pozvánku do lepších čias. Vysvietené okná prázdnej školy pôsobia trochu strašidelne, ak je tá škola bez žiakov. Tak dovidenia v pondelok!

Adventný kalendár ZUŠ DK 2021

Veselí a zvedaví, aby sme sa ani potme nebáli, máme tance, skladby, piesne, obrázky, hry aj vlastné básne, denne jednu, všetky krásne, aby sme sa spolu zase smiali, aby k nám zas prišlo svetlo jasné!

Mini-galéria školy