2% Z DANE

Oznam

Aj v tomto roku môžete darovať našej škole Vaše 2 % z dane. Ďakujeme.
VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.
Tlačivo: VYHLÁSENIE


KNIŽNÉ TIPY

Oznam

"Keďže lásku ku knihám treba šíriť, pripravili si naši žiaci z LDO pre malých i veľkých knižné tipy, ktoré zaručene potešia nielen pod vianočným stromčekom."

Eva Lavríková

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 535 žiakov (stav k 15.09.2017) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 32 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279