Halloween v ZUŠke, 27.10.2016

Oznámenie

Všetkých srdečne pozývame aj tento rok na Halloween u nás v ZUŠke dňa 27. októbra 2016 so začiatkom o 16.00 v sále Janka Jesenského.

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Oznámenie

Vážení a milí rodičia, v záujme zlepšenia služieb školy žiakom a ich rodičom, ako aj zvýšenia operatívnosti našej vzájomnej komunikácie od septembra 2016 zavádzame elektronické vedenie školskej agendy a triednej dokumentácie. Aby sme mohli naplno využívať jej možnosti zdvorilo Vás žiadame, aby ste vyplnili za každé svoje dieťa, ktoré je naším žiakom, či žiačkou (všetci, nielen novoprijatí!) elektronickú prihlášku s aktuálnymi údajmi.

Za pomoc Vám srdečne ďakujeme, sľubujeme ešte čistejšie tóny, o čosi krajšie tanečné kroky, výrazne veselšie farby a najkrajšie prednesy.

Zároveň Vám prajeme pekné leto a dovidenia v septembri.

Silvester Lavrík, riaditeľ školy

Link na elektronickú prihlášku
Poznámka: prihláška sa úspešne uloží a odošle až po vypísaní povinných údajov. Na prípadné chyby budete upozornení červeným oznámením v hornej časti prihlášky.

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 532 žiakov (stav k 15.09.2015) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 29 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279