Hľadá sa učiteľ

Oznam

ZUŠ DK v Bánovciach nad Bebravou hľadá učiteľov pre gitaru, klavír, akordeón, husle a keyboard. V prípade záujmu sa prosím hláste v kancelárii ZUŠ DK osobne alebo na tel. č. 038/760 2279, mobil 0911 969 771.
Nástupný plat vo výške od 556,50 eur do 944 eur. Výška závisí od dosiahnutého vzdelania a dĺžky pedagogickej praxe.

Prázdniny

Oznam

Termín prázdnin: 02.07.2018 - 31.08.2018. Nástup do školy 03.09.2018 (v pondelok).

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 535 žiakov (stav k 15.09.2017) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 32 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279