PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Pozvánka
Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole srdečne pozývame na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia na jednotlivých pracoviskách v uvedených odboroch:
- Bánovce nad Bebravou (HO, VO, TO, LDO):
- 13. - 14. júna 2016 v čase 14:00 - 17:00
- elokované pracovisko Rybany (HO):
- 13. a 15. júna 2016 v čase 14:00 - 17:00
- elokované pracovisko Šišov (HO, VO):
- 16. júna 2016 v čase 13:00 - 17:00
- elokované pracovisko Uhrovec (HO, TO):
- 17. júna 2016 v čase 14:00 - 17:00
Legenda:
HO - hudobný odbor
VO - výtvarný odbor
TO - tanečný odbor
LDO - literárno - dramatický odbor

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V ZUŠKE 2016

Zhodnotenie

Hudba, hra a radosť,
bol názov nielen koncertu, ktorý uzatváral dvojdňový maratón (21., 22. marec 2016) vystúpení počas dní otvorených dverí na ZŠ Dezidera Kardoša, ale aj motto celého podujatia. Tvorcom bohatého multižánrového programu sa cez dejiny hudby od praveku až po Beethovenovu Ódu na radosť prezentovanú spôsobom „hrá a spieva celá škola“, podarilo priblížiť najmladším školákom, ale aj predškolákom celú škálu tvorivých činností a hudobných nástrojov, ktoré toho, kto ich ovláda odmenia radosťou z tvorby a stretnutia s krásnom.
Prezentovaná séria minikoncertov priniesla návštevníkom školy bezprostredné a aktívne stretnutia s mnohými hudobnými nástrojmi – od zobcovej a priečnej flauty, cez klarinet, saxofón, trúbku až po lesný roh, od gitary a basgitary, huslí, cez violu, violončelo, kontrabas až po čembalo a cimbal, zaznela aj heligónka a akordeón a nechýbali ani bicie nástroje – perkusie, činely, bubny a samozrejme klavír. Návštevníci školy sa stretli s viacerými polohami spevu (ľudový, zborový, operný, muzikálový), čím sa už dostávame aj na pôdu tanečného a literárno-dramatického odboru.
Toto všetko, vrátane výtvarného odboru, ktorý ponúka celú škálu techník a disciplín vizuálneho umenia (keramika, kresba, grafika, maľba, plastika, fotografia a počítačová animácia, či počítačová grafika) je možné študovať v niektorom zo vzdelávacích programov ponúkaných pre deti aj pre dospelých, či študentov, ktorí sa pripravujú na prijímacie pohovory na niektorej strednej alebo vysokej umeleckej škole.

Fotogaléria z DOD - tu
Zostrih z DOD - tu

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 532 žiakov (stav k 15.09.2015) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 29 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279